Indikatoranalys Självutvärderingsverktyg för att identifiera förbättringsområden hos företag för Hållbart företagande för tillväxt.
Att finna och fånga rätt företag för tillväxtfrämjande projekt är lika utmanande som att hitta en nål i en höstack. Med våra analyser blir sökandet framgångsrikt. När offentliga medel främjar de företag som både vill och kan växa kommer utvärderingen att visa på verklig tillväxt, till nytta för hela samhället.
Enkätdeltagare
Företagsledningen
Företagscoacher
Styrgrupper
• Snabbt och enkelt
– max 20 minuter
• Full sekretess
• Bidrar till en samsyn i verksamhetsfrågor mellan ledning och medarbetare
• Väl beprövat – utvecklat och testat på mer än 2500 företag och organisationer
• En framgångsrik dörröppnare och tydlig vägledning för prioritering av åtgärdsprogram
• Ett effektivt stöd för urval, hantering, uppföljning samt avrapportering
• Erbjuder projektuppföljning i realtid och lärande utvärdering under projektens gång
• Stöd för utvärderingar ex-post och effektutvärderingar
Läs mer ›› Läs mer ›› Läs mer ›› Läs mer ››
Indiktatoranalys.se
Grevgatan 52
11458 Stockholm
Analysprofiler
Process
Referenser
Samarbetspartners
Vinnova UC Tillväxtverket